Windsurfing.nl

Uit Windsurfing.nl Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

De stichting surfspullen.nl

De stichting Surfspullen.nl is in 2004 in het leven geroepen om de beoefening van de surfsport te bevorderden. Onder andere door de continuïteit van de gelijknamige website te waarborgen, een marktplaats op internet in stand te houden en kennis, informatie en middelen ter beschikking te stellen in de breedste zin van het woord.


Naar aanleiding van een grootschalige enquête onder de bezoekers van de site surfspullen.nl in 2004 bleek er een grote behoefte te zijn aan een online surfmagazine en windsurf community. Die website bestond al onder de naam Windsurfing.nl, maar was nog niet bekend bij een breed publiek. Een intensieve samenwerking met de beheerders van Windsurfing.nl eindigde een jaar later door een samenloop van omstandigheden in de overname van Windsurfing.nl door de stichting.

Sinds 2005 beheert de stichting Surfspullen.nl via de websites windsurfing.nl en surfspullen.nl de grootste surf community van de Benelux, twee websites die op de achtergrond technisch nauw met elkaar verweven zijn.


Doelgroep

De bezoekers van Windsurfing.nl en Surfspullen.nl kunnen in een duidelijke doelgroep geplaatst worden: “surfers die van zowel hobbymatig als beroepsmatig geïnteresseerd zijn, een groep gebruikers die een meer dan gemiddeld deel van hun inkomen besteden aan surfspullen en aanverwante diensten en producten”.


Leeftijden

Van 8 tot 78, allemaal bezoeken ze de sites. De jongere generaties wat actiever dan de oudere. Van jong tot oud komen ze regelmatig terug om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen of tips en trucks met elkaar uit te wisselen op het forum.


Interesse gebieden

De bezoekers van Windsurfing.nl zijn voornamelijk geïnteresseerd in windsurfen, blijven graag op de hoogte van het laatste nieuws, spreken via het onderdeel Surfmaatje onderling met elkaar af om ergens te gaan surfen (soms zelfs met wildvreemden) en hebben een zeer variërende achtergrond. Van beginner tot professioneel windsurfer iedereen bezoekt Windsurfing.nl


De bezoekers van Surfspullen.nl zijn onder te verdelen in wind-, kite- en golfsurfers, respectievelijk 60%, 30% en 10%. Vergelijkbaar in de omvang waarmee de verschillende sporten in Nederland en België beoefend worden.


Bezoekmomenten

Het bezoek aan surf gerelateerde websites is vrij opmerkelijk en bijzonder te noemen. Vooral véél in de baas z’n tijd of tijdens school in plaats van in de eigen vrije tijd.

Waar andere sites vaak hoge pieken in bezoekers aantallen zien tijdens lunchpauzes of vlak voor en vlak na werktijd. Op de sites van de stichting zien we de pieken vooral vlak voor en vlak na de lunchpauze en bij aanvang van de werktijd en vlak voor het einde daarvan.

Het kenmerkt ook redelijk het imago van de doelgroep.